Красноїльська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісниххарактеристик закупівлі ): ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо(Номенклатурні позиції: 15113000-3 Свинина, 15112130-6 Курятина (філе куряче) 15112130-6 Курятина (стегно курче) розміру бюджетного призначення, очікуваноїва

Дата: 30.01.2023 17:51
Кількість переглядів: 487

ВідділосвітиКрасноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісниххарактеристик закупівлі ): ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо(Номенклатурні позиції: 15113000-3 Свинина,  15112130-6 Курятина (філе куряче) 15112130-6 Курятина (стегно курче)

 розміру бюджетного призначення, очікуваноївартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективневикористаннядержавнихкоштів» (зізмінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстріюридичнихосіб, фізичнихосіб — підприємців та громадськихформувань, йогокатегорія: ВідділосвітиКрасноїльськоїселищної ради Чернівецького району Чернівецькоїобласті ЄДРПОУ 41216361 смт. Красноїльськ вул.. ШтефаначелМаре 157

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо(Номенклатурні позиції: 15113000-3 Свинина,  15112130-6 Курятина (філе куряче) 15112130-6 Курятина (стегно курче)

Вид та ідентифікаторпроцедуризакупівлі:  відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-30-017305-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 688000 грн.00коп.

Обґрунтуваннярозміру бюджетного призначення:розмір бюджетного призначення для предмета закупівлісформований з урахуваннямочікуваноївартостізакупівлі.

Обґрунтуванняочікуваноївартості предмета закупівлі: очікуванавартість предмета закупівлівизначена методом порівнянняринковихцін на аналогічні за технічними характеристиками товари, шляхом аналізусередньостатистичнихцін та відповідаєрозміру бюджетного призначення

Якістьта кількість товару:

№ п/п

Найменування товару

Од.вим.

Кіл-ть

Вимоги до предмета закупівлі

1

Філекуряче

кг

2000

Філекурячемаєвідповідати ДСТУ 3143-2013 та/абоіншим ГОСТам, ДСТУ, ТУ і підтверджуватисясертифікатамиякостіабодекларацієювиробника.

Охолоджене з температурою в товщинім’якоті не більше 4°С не менше 0°С.

Поверхнямає бути без колодочок і волосків, без слизу, суха. Колірблідо-рожевий. М’язова тканина щільна, пружна, при надавлюванні пальцем ямка, щоутворюється, швидковирівнюється. Запах специфічний, властивийсвіжомум’ясувідповідного виду птиці. Допускаютьсянезначніопіки. Тушки не повинніматизгустківкрові і ділянок, вякіпросочиласяжовч. Філенатуральне без шкіри і поверхневоїплівки, сухожилкиперерізані в двох-трьохмісцях.

Тара має бути чиста, суха, без плісняви і стороннього запаху, щобзабезпечитифілевідпошкоджень і забруднення. Ящики мають бути з серединивистелені пергаментом, згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом – згідно з ГОСТ 1760, абоцелюлозноюплівкою – згідно з ГОСТ 7730. Таким чином, щобуникнутиможливостіпошкодження Товару, знищення, псування, погіршенняйогоякісних характеристик, втрати товарного виду, деформуванняпід час транспортування і зберігання.

Українськоговиробництва.

2

Куряче стегно

кг

1000

Відповідати ДСТУ і підтверджуватисясертифікатамиякостіабодекларацієювиробника. Охолоджене з температурою в товщинім’якоті не більше 4°С не менше 0°С.

Поверхнямає бути без колодочок і волосків, без слизу, суха. Колірблідо-рожевий. М’язова тканина щільна, пружна, при надавлюванні пальцем ямка, щоутворюється, швидковирівнюється. Запах специфічний, властивийсвіжомум’ясувідповідного виду птиці. Допускаютьсянезначніопіки. Тушки не повинніматизгустківкрові і ділянок, вякіпросочиласяжовч. Філенатуральне без шкіри і поверхневоїплівки, сухожилкиперерізані в двох-трьохмісцях.

Тара має бути чиста, суха, без плісняви і стороннього запаху, щобзабезпечитифілевідпошкоджень і забруднення. Ящики мають бути з серединивистелені пергаментом, згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом – згідно з ГОСТ 1760, абоцелюлозноюплівкою – згідно з ГОСТ 7730. Таким чином, щобуникнутиможливостіпошкодження Товару, знищення, псування, погіршенняйогоякісних характеристик, втрати товарного виду, деформуванняпід час транспортування і зберігання.

Українськоговиробництва.

2

Свинина

кг

1800

Мясо свинини – нежирне, охолодженевідповідне до діючих ДСТУ 7158:2010

повинне бути відсвинім’ясної породи без кісток (м’якоть), охолоджене з  температурою в товщинім’якоті не більше 5 °С не менше 00С, та бути одержано від забою здоровоїтварини.

Зм’ясаповинні бути видалені: груба сполучна тканина (сухожилля, фасції, в'язок та ін.) і жирова тканина, дрібнікістки, хрящі, крупнікровоноснісудини, лімфатичнівузли і кров'янізгустки.

М’язова тканина розвиненадобре, особливо на спинній та тазо­стегновійчастинах. Термічний стан свинини: парна; остигла; охолоджена;  М'ясо свиней має бути свіжим за органолептичними, хімічними, мікроскопічними та гістологічнимипоказниками, без ослизнювання та стороннього запаху. М'язова тканина в місцяхрозділення — відсвітло-рожевого до червоногокольору. Упаковка м'яса повинна матимаркування, нанесенетипографським способом абоіншим способом незмивноюфарбою, що не пахне і не змивається, безпосередньо на пакувальнийматеріал, на етикетку, з зазначенням: — назви та адресивиробника, його товарного знаку (за наявності), телефону, адресипотуж­ностівиробництва; — виду м'яса, категорії та йоготермічного стану; — маси нетто, брутто, кг; — дативиробництва (число, місяць,рік); — умов зберігання; — строку придатності; — номера партії; — позначення номера ДСТУ. Тара має бути чиста, суха, без плісняви і стороннього запаху, щобзабезпечити свинину відпошкоджень і забруднення. Ящики мають бути з серединивистеленіпергаментом, згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом — згідно з ГОСТ 1760, абоцелюлозноюплівкою— згідно з ГОСТ 7730. Свинину постачаєтьсяпартіями, з  оформленнямпосвідченням про якість і безпечність Та ветеринарним документом установленоїформи, наданим до одночасногоздавання-приймання. Аналіз на наявністьпатогеннихмікроорганізмів у по­рядку державного санітарногонагляду.

Українськоговиробництва

 

1.1. При поставці товару копії супровідних документів, що підтверджують якість та безпечність товару надаються на кожну партію товару (посвідчення (сертифікат, тощо) якості, або декларація виробника, де вказується дата виготовлення, умови та термін зберігання, або висновки Державної санітарно-епідеміологічної служби, інші документи, що передбачені чинним законодавством України).

1.2. Товар не повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), що обов’язково відображається на етикетці маркуванням «без ГМО».

1.3. В заклад забороняється завозити недоброякісний товар або товар з терміном придатності, що минув. На недоброякісний товар складається акт і він повертається.

1.4. Строк придатності до споживання товару повинен складати не менше, ніж 85 % до загального терміну придатності до споживання.

2. Доставка і розвантаження товару здійснюється транспортом, силами Учасника по заявці Замовника.

2.1. Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями, транспортом учасника-переможця (спеціалізованим транспортом учасника-переможця з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання та перевезення товару, температурного режиму тощо), не менше двох разів на тиждень в період в період з 08:30 до 16.30год, згідно наданих заявок замовником, які можуть бути подані електронною поштою, факсом або телефоном.Учасник надає гарантійний лист з посиланням на номер оголошення про проведення даної закупівлі в якому учасник гарантує замовнику своєчасно постачати товар у  встановленні строки замовником.

2.2. Транспортування товару у заклади здійснюється автотранспортом учасника відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Постачання продукції повинно здійснюватися спеціальним автотранспортом  Кузов машин всередині  має бути покритий цинковим залізом, листовим алюмінієм або іншим матеріалом, дозволеним Міністерством Охорони здоров’я України для контактування з продуктами харчування.

2.3. Товар повинен бути поставлений Постачальником відповідно до вимог діючого законодавства України щодо перевезення швидкопсувних вантажів: авторефрижератором, або ізотермічним автомобілем з холодильною установкою, або ізотермічним автомобілем з додержанням температурного режиму, відповідно до вимог Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. за №363 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 р.

 2.4. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

2.5. У разі виявлення неякісного  товару або такого, що не відповідає умовам договору,    Учасник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

2.6. Водій та особи, які супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажні – розвантажувальні роботи, повинні мати дійсну на момент поставки медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів (надати гарантійний лист).

2.7. Не допускається транспортування сирих продуктів разом з готовими продуктами харчування, не допускається постачання недоброякісних товарів або сумнівної якості, термін придатності яких  на межі закінчення, про що учасником надається гарантійні листи.

3. Замовник залишає за собою право у буд-який час відбирати зразки поставленої продукції для проведення перевірки поставленого товару відповідно до технічних характеристик. У разі встановлення невідповідності товару заданим параметрам замовник залишає за собою право повернення товару учаснику (постачальнику) та в подальшому – розірвання існуючого договору на постачання (надати гарантійний лист).

4. Оплата здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства в Україні, таким чином Замовник після отримання товару, відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про його оплату та надає доручення на здійснення платежу, органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним п. 5 ч.1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

5.1. На підставі викладеного здійснення передплати непередбачено.

5.2.Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Покупця.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь