A A A K K K
для людей із порушенням зору
Красноїльська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Х сесії VІІ скликання  Красноїльської селищної ради                     №- 185-10/17  від 22.12.2017 року

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

соціально-економічного розвитку

Красноїльської селищної ради

Сторожинецького району Чернівецької області

на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. Вступ
 2. Аналітична частина
 3. Цілі та пріоритетні напрямки розвитку об'єднаної територіальної громади.
 4. Основні шляхи реалізації пріорітетних напрямків розвитку та очікуванні результати їх впровадження.
 5. Фінансове забезпечення реалізації програми
 6. Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ.

 

         Програма соціально-економічного розвитку Красноїльської селищної ради на 2018 рік, (ділі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Державної стратегії регіонального розвитку на період 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 3385 від 06.08.2014 року, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 із змінами та доповненнями «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

         Фінансування заходів Програми у 2018 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: власних надходжень до місцевого бюджету, субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджету, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

         У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією селищної ради  за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій. Заходи, що включені в Програму можуть бути реалізовані за умови наявності коштів.

         Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

        

 

 

2.Аналітична частина

 

Географічна характеристика Красноїльської ОТГ:

 

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм

України входить до складу Сторожинецького  району Чернівецької області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру м.Сторожинець - 20км.

          Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру м.Чернівці - 40 км.

Станом на 01 січня 2018 року площа об’єднаної громади становить 19097,4 га.

На території громади розташовані два населені пункти:

смт. Красноїльськ площа- , населення- 10 255 осіб.

с. Стара Красношора площа- , населення-786 осіб.

 

 

          Демографічна ситуація:

      

  Демографічна ситуація, що склалась в смт. Красноїльськ та с. Стара Красношора характеризується сталою кількістю населення впродовж останніх 5 – ти років. На фоні загальнодержавного зменшення кількості жителів, в об’єднаній громаді спостерігається щорічний приріст. Так, у 2017 році народилося  177 дітей, померло – 84 особи.

         На території селищної ради зареєстровано приблизно 11 041 осіб.

         Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривали і складним процесом.

 

     Сфера охорони здоровя:

 

В селищі функціонують три медичні установи:

 1. Красноїльська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини з пунктом швидкої допомоги;
 2. ФАП х. Тражани;
 3. ФАП с. Стара Красношора;

Дані заклади утримуються за рахунок коштів медичної субвенції.

                Найбільшими проблемами медичних закладів селища є відсутність сучасного медичного обладнання та спеціалістів. Крім того, діючи медичні заклади на території громади надають лише первинний рівень допомоги, отримання другого рівня в даний час здійснюється Сторожинецькою ЦРЛ.

 

Сфера освіти:

 

На території об’єднаної громади налічуються:  Красноїльська гімназія, дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, одна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, один НВК І-ІІ ступенів, у яких станом на 01.01.2018 року навчається 1592 учнів та 44 дошкільного віку.

      Також функціонують на території ради три дошкільні навчальні заклади , де виховуються 180 дітей, в тому числі два в смт.Красноїльськ та один в

 с. Стара Красношора.

 

        Сфера фізичної культури та спорту:

          

Фізична культура та спорт в громаді розвивається в основному на рівні навчальних закладів.  При них працюють секції та гуртки з різних видів спорту. На громадських засадах діють футбольний клуб «Красна», волейбольна команда, які є постійним учасниками чемпіонату району та області,  де посідали призові місця.

          В селищі знаходитися спортивний комплекс з стадіоном та спортивними майданчиками якій перебуває на балансі освіти. Наразі тривають ремонтні роботи спортивного комплексу.

 

     

Сфера культури та духовності:

 

На території селищної ради розташовані наступні заклади культури і духовності:

 1. Будинок культури смт. Красноїольськ;
 2. Клуб села Стара Красношора;
 3. Красноїльська філія Чудейської музичної школи;
 4. Бібліотека №1 в смт. Красноїльськ;
 5. Бібліотека №2 смт. Красноїльськ;
 6. Бібліотека №3 с. Стара Красношора;
 7. Свято-Покровська церква УПЦ;
 8. Свято-Троїцька церква УПЦ;
 9. Жіночий монастир св.вм. Іоанна Сучавського;

         В культурних закладах працюють гуртки художньої самодіяльності, проводяться святкові заходи, концерти, збори. До бібліотеки №1 підключено інтернет. При закладах культури працюють 12 гуртків.

         Разом з тим приміщення потребують капітального та поточного ремонтів. В приміщенні будинку культури смт. Красноїльськ буде проведено ремонт, після якого планується ромістити служби територіальних органів виконавчої влади, які будуть надавати послуги жителям громади.

З 2017 року прийняло рішення про утворення в громаді комунального закладу «Красноїльська школа мистецтв».

 

 

 Результати SWOT-аналізу:

   

 SWOT-аналіз для ОТГ полягає у визначенні сильних та слабких сторін громади, визначення її можливостей та загроз, що впливають на розвиток території ОТГ у цілому, на рівень життя мешканців громади. Як правило, з метою отримання якісного аналізу сильні і слабкі сторони трактують як внутрішні чинники, а можливості і ризики — як зовнішні чинники, які містяться у ближньому і дальньому оточенні громади.

   SWOT-аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської діяльності, де територіальна громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього потенціалу. Завдяки SWOT-аналізу ми визначаємо, з якими параметрами територіальна громада може конкурувати з іншими громадами , що потрібно зробити, щоб підвищити її конкурентоздатність, які основні проблеми та перешкоди ускладнюють надходження до громади інвестицій.

  На основі проведеного опитування членів ОТГ, проведеного дослідження потреб та ресурсів та  аналізу стану справ визначено наступний  SWOT-аналіз для Красноїльської  ОТГ:

 

Сильні сторони громади:

 • Багата історична спадщина регіону
 • Монастир св. Іоана Сучавського- центр паломницького туризму
 • Близька відстань до кордону з Румунією
 • Відносно сприятлива екологічна ситуація
 • Лісові ресурси дозволяють розвивати мисливське господарство та рекреацію
 • Самозайнятість частини населення в зовнішній трудовій міграції
 • Наявність закордонних партнерів громади (гміна Жгув, Польща та Кожвана, Румунія)

 

Слабкі сторони громади:

 • Відсутність містоутворюючих підприємств
 • Відсутність інфраструктури підтримки підприємництва
 • Соціальні проблеми, обумовлені зовнішньою трудовою міграцією
 • Поганий стан доріг в межах населених пунктів ОТГ
 • Слабкість інституцій громадського суспільства
 • Низький технічний рівень доступу до мережі Інтернет
 • Відсутність майданчиків комунікацій в громаді
 • Нестабільність бюджетного фінансування
 • Ризики наростання інфляційних процесів в Україні
 • Політична та соціальна напруженість в державі

 

 

 

 1. Цілі та пріоритетні напрямки розвитку об'єднаної територіальної громади

 

Метою програми є зростання добробуту і підвищення рівня життя населення за рахунок створення умов щодо сталого економічного, інвестиційного і підприємницького розвитку громади.

Головною ціллю у 2018 році буде досягнення результатів впровадження комплексу завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших питань та посилення контролю за економічними та соціальними процесами розвитку Красноїльської об'єднаної територіальної громади.

Основними пріорітетними напрямками розвитку Красноїльської ОТГ є:

 1. Розвиток та модернізація інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій.
 2. Розвиток науки та освіти.
 3. Розвиток транскордонного співробітництва.
 4. Розвиток системи охорони здоровя.
 5. Розвиток культури.
 6. Формування ефективної системи управління розвитку громади.
 7. Забезпечення правопорядку та безпеки громадян.
 8. Впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій.

 

 1. Основні шляхи реалізації пріорітетних напрямків розвитку та очікувані результати їх впровадження.

В Красноїльській ОТГ заплановані такі основні шляхи реалізації пріорітетних напрямків розвитку:

 1. В напрямку розвитку та модернізації інфраструктури, насамперед транспортних комунікацій.
 • Капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності та загального користування.

Очікуваний результат:

 • Покращення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху, стану доріг та автомобільного сполучення.
 1. В напрямку розвитку науки та освіти:
 • Реконструкція з добудовою будівлі Красноїльського ДНЗ № 2;
 • Капітальний ремонт будівлі комунальної власності для створення учбово- виробничого комбінату в смт. Красноїльськ;
 • Завершення робіт та ведення в експлуатацію спортивного залу Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у смт. Красноїльськ;
 • Завершення капітального ремонту котельні Красноїльської гімназії;

Очікуваний результат:

 • Збільшення кількості дітей, охоплених дошкільним навчанням.
 • Покращення умов надання освітніх послуг.
 • Забезпечення фізичного розвитку і здоровя школярів.
 • Створення умов для комфортного перебування школярів та працівників у закладі. Економія коштів на опалення.
 1. В напрямку розвитку транскордонного співробітництва:
 • Участь у відборі та подальша реалізація проекту у рамках Спільної операційної програми « Румунія – Україна» 2014-2020 «Зміцнення матеріально- технічної бази та обмін досвідом закладів освіти, якісне надання медичних послуг та вчасне надання першої медичної допомоги на прикордонних територіях міста Кажвана Сучавського повіту та смт. Красноїльськ.»;
 • Продовження співробітництва у галузі освіти, економіки, культури та спорту з гімною Жгув Польща;

Очікуваний результат:

 • Залучення інвестицій та розвиток міжнародного співробітництва
 1. В напрямку розвитку системи охорони здоровя:
 • Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в смт. Красноїльськ;
 • Капітальний ремонт амбулаторної загальної практики сімейної медицини в смт. Красноїльськ;
 • Придбання компютерної техніки для закладів охорони здоровя громади.

Очікуваний результат:

 • Покращення умов для реабілітації хворих на туберкульоз;
 • Покращення умов надання якісних медичних послуг для жителів громади;
 1. В напрямку розвитку культури:
 • Завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію будівлі школи мистецтв та бібліотеки.

Очікуваний результат:

 • Забезпеченість доступності музичної освіти та естетичного виховання жителям громади.
 1. В напрямку формування ефективної системи управління розвитку громади:
 • Придбання компютерної техніки для потреб Красноїльської селищної ради.

Очікуваний результат:

 • Покращення умов надання якісних послуг для жителів смт. Красноїльськ та с. Ст.Красношора.
 1. В напрямку забезпечення правопорядку та безпеки громадян:
 • Встановлення новітньої системи камер відео спостереження в смт. Красноїльськ.

Очікуваний результат:

 • Оперативне встановлення осіб які вчинили кримінальні правопорушення.
 1. В напрямку впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій:
 • Встановлення вуличного освітлення з енергозберігаючими ліхтарями.

 Очікуваний результат:

 • Скорочення обсягів енергоспоживання.

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою смт. Красноїльськ та села Стара Красношора, розвиток освітніх, культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг населенню, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, збільшення надходжень до дохідної частини бюджету, формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення громади.

 

 

 1. Фінансове забезпечення реалізації програми

Для реалізації основних заходів програми соціально-економічного розвитку Красноїльської об’єднаної територіальної громади передбачається використання коштів із різних джерел, а саме :

 

Заходи

Джерело фінансування

1

Капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності та загального користування

7408,416 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету України та 506 тис. грн за рахунок коштів з місцевого бюджету України.

2

Реконструкція з добудовою будівлі Красноїльського ДНЗ № 2

7232,012 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету України.

3

Капітальний ремонт будівлі комунальної власності для створення учбово- виробничого комбінату в смт. Красноїльськ

500 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету України на розвиток інфраструктури.

4

Виготовлення генерального плану територїї громади

1323,6 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету України на розвиток інфраструктури.

5

Завершення капітального ремонту котельні Красноїльської гімназії

300 тис грн за рахунок коштів з місцевого бюджету України.

6

Реконструкція обласного протитуберкульозного санаторію в смт. Красноїльськ

За рахунок коштів з державного бюджету України.

7

Капітальний ремонт амбулаторної загальної практики сімейної медицини в смт. Красноїльськ

За рахунок коштів з державного бюджету України.

8

Придбання компютерної техніки для закладів охорони здоровя громади

За рахунок коштів з державного бюджету України.

9

Завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію будівлі школи мистецтв та бібліотеки

860 тис. грн за рахунок коштів з місцевого бюджету України.

10

Придбання компютерної техніки для потреб Красноїльської селищної ради

30 тис. грн за рахунок коштів з місцевого бюджету України.

11

Встановлення вуличного освітлення з енергозберігаючими ліхтарями

424 тис. грн за рахунок коштів з місцевого бюджету України.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Урсакі М.Г.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь